TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE a site-ului www.lazarconstruct.ro

Site-ul www.LazarConstruct.ro este proprietatea S.C. Lazar Rotop Construct S.R.L. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.lazarconstruct.ro, numit generic în continuare Lazar Construct.

Accesul şi utilizarea site-ului www. lazarconstruct.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

1. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Lazar Construct  oferă acces liber la site-ul www. lazarconstruct.ro şi vă autorizează să vizualizaţi şi să transmiteţi informaţii şi imagini existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de autor pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Lazar Construct  şi de partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al Lazar Construct sau al partenerilor săi.

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Lazar Construct şi a clienţilor săi.

În situaţiile în care se crează legături cu acest site, Lazar Construct  nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Lazar Construct  şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

Lazar Construct  sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Lazăr Construct  nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Lazar Construct  nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de Lazar Construct  prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Lazar Construct  îşi rezerva dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului său securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Lazar Construct  sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenta instanţelor de drept comun din România.

2. REGULI DE UTILIZARE

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Lazar Constuct sau a reţelei Lazăr Constuct  sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua Lazăr Constuct  care nu sunt publice, fără autorizaţie;
–  încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Lazar Constuct prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
–  folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese. Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Lazar Constuct  va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

3. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Lazar Constuct  îşi rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Lazar Constuct  nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Lazar Constuct  poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

4. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:

– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Lazar Constuct  este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

Lazar Constuct  nu oferă nici o garanţie că:

– informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră ;
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
– rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
– calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele
– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului.

Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul  Lazar Constuct  sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulata expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Lazar Constuct  nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Lazar Constuct  a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/ de pe site-ul Lazar Constuct ;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de Lazar Constuct , de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa constructlazar@gmail.com.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Lazar Constuct  îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Lazar Constuct  nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

6. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului Lazar Constuct pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile legii Legea 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date Lazar Constuct  şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii , concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către Lazar Constuct  şi de partenerii săi agreaţi.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la constructlazar@gmail.com, Lazar Construct se obliga să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Lazar Construct se obliga să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

Lazar Construct nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Lazar Construct nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile Lazar Construct.

Politica site-ului www.lazarconstruct.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, Lazar Construct îşi rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidentiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi devin proprietatea Lazar Construct, liberă de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Lazar Construct fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.

www.lazarconstruct.ro foloseşte „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.

Pe site-ul www.lazarconstruct.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către păgâni ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Lazar Construct şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Lazar Construct îşi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postarii ei pe site.